درباره وبلاگ
علیرضا

خـیـــلـــى بـــده احــســاس کــنــى مــثــل دارویــى فقط وقت نیاز ازت استفاده کنند . . .علیرضا هستم 16سالمه.بچه خوزستانم.آدرس وبلاگ دومی منه اگه دوست داشتید مراجعه کنیدlove-s-m.persianblog. ir

موضوعات
نويسندگان
صفحات وبلاگ
RSS Feed
مرجع کد آهنگ
محمد الفارس.M
بوسه لروحک وکلبک حبیبی الیوم اودیهه

من توصلک بکیفک وین ترید خلیهه

عالخدین میخالف فوک العین میخالف

واذا صارت عالشفه فضل منک تسویهه

بوسه لروحک وکلبک حبیبی الیوم اودیهه

حبیبی الکلب بیه حصره وانت بعید ماتدری

طلع مو کلبی تالیهه کلبک عایش بصدری

یصبحنی ویمسینی حبیبی یکول ودینی

سوالف عندی انی ویاک حایر المن احجیهه

بوسه لروحک وکلبک حبیبی الیوم اودیهه

علیک عیونی تسالنی تکلی وینه دلینی

ترید تعوفنی لوحدی تجیلک جنهه مو عینی

تعال لخاطری ارجعلی اذا مشتاکلی مثلی

حبیبی دموعی بغیابک حایر وین اودیهه

بوسه لروحک وکلبک حبیبی الیوم اودیههموضوع مطلب : بوسه / بوسیدن / چت اهواز / محمد ابوسه
دوشنبه ۱۳٩۱/۱٢/٢۸ :: ۱٢:٤٢ ‎ب.ظ :: نويسنده : علیرضا
حرت بیک وحرت منک شجانی وحرت بیک وحرت منک شجانی وعشت مهموم انا بحبک
لک شجانی رضیت وعفتک تسافر انا رضیت وعفتک تسافر
شجانی شجانی شجانی
ورجعت انوب متغیر علیة علیة علیة اه اه
صارلک یومین ما عاجبنی
خاف بطلت وبعد ما تحنبنی
صارلک یومین ما عاجبنی
خاف بطلت وبعد ما تحبنی
تعب کلبی وخایف انی خاف اجة غیری بمکانی
احجیلی فدوة شبیک لاتعذبنی
صارلک یومین ما عاجبنی خاف بطلت وبعد ما تحبنی
یومین یاعمری انکلب کل حالة الله یستر اذا غیری ابالة
لو رحت من بین ادیة والله ما یضل نفس بیة
النفس یزعل من اذا تفارکنی
صارلک یومین ما عاجبنی
خاف بطلت وبعد ما تحبنی
صارلک یومین ما تحاجینی محترک بلنار لا تخلینی
لک صارلک یومین ما تحاجینی محترک بلنار لاتخلینی
احجی خل یرتاح کلبی انت خاف انسیت حبی والله هذا سکوتک امتعبنی
صارلک یومین ما عجبنی خاف بطلت وبعد ما تحبنی
یمکن شفت غیری وبعد ما تحبنی


موضوع مطلب : صارلک یومین / ماعاجبنی / آرسین / کلمات صارلک یومین
دوشنبه ۱۳٩۱/۱٢/٢۸ :: ۱٢:۳٥ ‎ب.ظ :: نويسنده : علیرضا

دخیلک من الفراکترة مااکدر اشتاک
کلما اشوف عشاک ینزل دمعی منی
....
فدوة ترکی الغیاب وابقى یمی لک یاب
حسیت الکَلب ذابوانت بعید عنی
....
حبیبی وروحی ویاک ما اصبر بلیاک
احبک کلبی یهواکوانت بس تعذبنی
....
ارحمنی اللهـ یهدیکلا تترکنی اوصیک
ناوی تعوفنی شبیکبس لا انت متحبنی
....
انت بخاطری دومما ناسیک فد یوم
اشتم عطرک بالهدوممن اشتاک صدکنی
....
روحی بدونک تروحواظل من شوکی مجروح
منی تطلع الروحاذا شویة تفارکنیموضوع مطلب : دخیلک / متن دخیلک / بغداد الحبیبه
دوشنبه ۱۳٩۱/۱٢/۱٤ :: ٩:٢٦ ‎ق.ظ :: نويسنده : علیرضا
مرجع کد آهنگ