درباره وبلاگ
علیرضا

خـیـــلـــى بـــده احــســاس کــنــى مــثــل دارویــى فقط وقت نیاز ازت استفاده کنند . . .علیرضا هستم 16سالمه.بچه خوزستانم.آدرس وبلاگ دومی منه اگه دوست داشتید مراجعه کنیدlove-s-m.persianblog. ir

موضوعات
نويسندگان
صفحات وبلاگ
RSS Feed
مرجع کد آهنگ
محمد الفارس.M
بوسه لروحک وکلبک حبیبی الیوم اودیهه

من توصلک بکیفک وین ترید خلیهه

عالخدین میخالف فوک العین میخالف

واذا صارت عالشفه فضل منک تسویهه

بوسه لروحک وکلبک حبیبی الیوم اودیهه

حبیبی الکلب بیه حصره وانت بعید ماتدری

طلع مو کلبی تالیهه کلبک عایش بصدری

یصبحنی ویمسینی حبیبی یکول ودینی

سوالف عندی انی ویاک حایر المن احجیهه

بوسه لروحک وکلبک حبیبی الیوم اودیهه

علیک عیونی تسالنی تکلی وینه دلینی

ترید تعوفنی لوحدی تجیلک جنهه مو عینی

تعال لخاطری ارجعلی اذا مشتاکلی مثلی

حبیبی دموعی بغیابک حایر وین اودیهه

بوسه لروحک وکلبک حبیبی الیوم اودیههموضوع مطلب : بوسه / بوسیدن / چت اهواز / محمد ابوسه
دوشنبه ۱۳٩۱/۱٢/٢۸ :: ۱٢:٤٢ ‎ب.ظ :: نويسنده : علیرضا
حرت بیک وحرت منک شجانی وحرت بیک وحرت منک شجانی وعشت مهموم انا بحبک
لک شجانی رضیت وعفتک تسافر انا رضیت وعفتک تسافر
شجانی شجانی شجانی
ورجعت انوب متغیر علیة علیة علیة اه اه
صارلک یومین ما عاجبنی
خاف بطلت وبعد ما تحنبنی
صارلک یومین ما عاجبنی
خاف بطلت وبعد ما تحبنی
تعب کلبی وخایف انی خاف اجة غیری بمکانی
احجیلی فدوة شبیک لاتعذبنی
صارلک یومین ما عاجبنی خاف بطلت وبعد ما تحبنی
یومین یاعمری انکلب کل حالة الله یستر اذا غیری ابالة
لو رحت من بین ادیة والله ما یضل نفس بیة
النفس یزعل من اذا تفارکنی
صارلک یومین ما عاجبنی
خاف بطلت وبعد ما تحبنی
صارلک یومین ما تحاجینی محترک بلنار لا تخلینی
لک صارلک یومین ما تحاجینی محترک بلنار لاتخلینی
احجی خل یرتاح کلبی انت خاف انسیت حبی والله هذا سکوتک امتعبنی
صارلک یومین ما عجبنی خاف بطلت وبعد ما تحبنی
یمکن شفت غیری وبعد ما تحبنی


موضوع مطلب : صارلک یومین / ماعاجبنی / آرسین / کلمات صارلک یومین
دوشنبه ۱۳٩۱/۱٢/٢۸ :: ۱٢:۳٥ ‎ب.ظ :: نويسنده : علیرضا

دخیلک من الفراکترة مااکدر اشتاک
کلما اشوف عشاک ینزل دمعی منی
....
فدوة ترکی الغیاب وابقى یمی لک یاب
حسیت الکَلب ذابوانت بعید عنی
....
حبیبی وروحی ویاک ما اصبر بلیاک
احبک کلبی یهواکوانت بس تعذبنی
....
ارحمنی اللهـ یهدیکلا تترکنی اوصیک
ناوی تعوفنی شبیکبس لا انت متحبنی
....
انت بخاطری دومما ناسیک فد یوم
اشتم عطرک بالهدوممن اشتاک صدکنی
....
روحی بدونک تروحواظل من شوکی مجروح
منی تطلع الروحاذا شویة تفارکنیموضوع مطلب : دخیلک / متن دخیلک / بغداد الحبیبه
دوشنبه ۱۳٩۱/۱٢/۱٤ :: ٩:٢٦ ‎ق.ظ :: نويسنده : علیرضا

یسعد صباححک یا اأإمی یسععد صباحکک ومسسائک

نورتی دارک یا امی نورتی بیتک یاملاکی

ارضاکی عنی مکان امان یاکنز الکنوز

یا
امی یاحنینة یسعد صباحک یا امی

یسعد
صباحک ومسائکنورتی دارک یا امی

نورتی بیتک یاملاکی
صوتک امانک احضانک

خوفک علیا یرضینی ربی یخلیکِ یا امی

یاغالیة یانظر عینی نشف دموعی نشفیها

مشی ایدک على شعری

کلمینی کلمة حلوة وافدیک بروحی وعمری

یا امی یا حنینة یسعد صباحک یا امی

یسعد
صباحک ومسائک نورتی دارک یا امی

نورتی بیتک یاملاکیموضوع مطلب :
پنجشنبه ۱۳٩۱/٧/۱۳ :: ۱٠:٥٢ ‎ب.ظ :: نويسنده : علیرضاموضوع مطلب :
پنجشنبه ۱۳٩۱/٧/۱۳ :: ۱٠:٥٢ ‎ب.ظ :: نويسنده : علیرضاموضوع مطلب :
چهارشنبه ۱۳٩۱/٦/٢٢ :: ۱:٠٥ ‎ق.ظ :: نويسنده : علیرضا
سه‌شنبه ۱۳٩۱/٦/٢۱ :: ۱۱:٥٠ ‎ب.ظ :: نويسنده : علیرضا

توسل بعد لحد ماتمل

وارسل رسایل واتصل

ماصالحک ماریحک

انت تحب الیجرحک

مثل انت ماعاملتنی

اتعامل انی بالمثل

ادفع ثمن جرحک

الی لیش انا بس الی ابتلی مابیک

امل کلک زعل

من همک کلبی اشتعل ملیت من طبعک

متت کل یوم الک رای وشکل

یاما حزنت وتوسلت

وانت ولا جنک شفت

شمسوی الک ارد اسالک

هذه جزات الدللک

ضل بمکانک لاتجی

وانا بمکانی راح اضلموضوع مطلب : توسل بعد / حد ماتمل / کلمات توسل بعد / کلمات محمد الفارس توسل بعد
سه‌شنبه ۱۳٩۱/٦/٢۱ :: ٥:٥٥ ‎ب.ظ :: نويسنده : علیرضا
سه‌شنبه ۱۳٩۱/٥/۳۱ :: ۳:٠٩ ‎ب.ظ :: نويسنده : علیرضاموضوع مطلب :
شنبه ۱۳٩۱/٥/٢۸ :: ۱٠:٤۳ ‎ق.ظ :: نويسنده : علیرضا

اکعد راحه تعبان وما اکدر انی

کل ساعه تکلی انت انسانی

اکعد راحة

وبصراحه انی مضربتک على ایدک

انت الجیت وکتلی اریدک

دکعد راحه
....

...
صار سنین مدلل بیک

مثل الأطفال مداریک

لک عیونی لک یابه الله یخلیک

کافی وکاحه دکعد
....

اسکت فدوه کافی ارجوک ولتعذبنی

صایر حجیک ما یعجبنی دسکت فدوه

لامحلوه نفس الموضوع انت تعیده

الکَالک فد شغله جدیده دسکت فدوه
...

...
هسه شراید

خلصنی وبسرعه احجیلی

ماراح انسى وشسویلی هسه شراید

لیش تعاند خلی عنادک هذه یولی تعرف نفسک ما تکَدرلی

هسه شراید
...

مو صار سنین مدلل بیک

مثل الأطفال مداریک

لک عیونی لک یابه الله یخلیک

کآفی وکآحـهـموضوع مطلب : اگعد راحه / محمد الفارس اگعد راحه / اگعد راحه2012 / الفارس احبک
یکشنبه ۱۳٩۱/٥/۱٥ :: ٩:٠۸ ‎ق.ظ :: نويسنده : علیرضا

ترید تروج اخذ روحی تمشی ویاک خلیهه

هی عایشه بحبک اذا تبعد شلی بیها

اذا تبعد وتنسانی اموت وداعتک انی

احسهه مو الی روحی الک ربک مسویهه

ترید تروج اخذ روحی تمشی ویاک خلیهه

هی عایشه بحبک اذا تبعد شلی بیها

انی ویاک مشترکین یا محبوبی روح بروح

ماتحمل بلیاک شیصبرنی من تروح

اذا اشوفک مزاعلنی روحی تبتعد عنی

النوبه ترید تنسانی فدوه اسکت وخلیهه

ترید تروج اخذ روحی تمشی ویاک خلیهه

هی عایشه بحبک اذا تبعد شلی بیها

وانت ویای الک اشتاک تخیل لو تفارکنی

یمکن عنی من تغیب حتى النفس یخنکنی

من اشتاک یالغالی الله یعلم بحالی

مو دمعی حبیبی ابجی یمکن عینی ابجیهه

ترید تروج اخذ روحی تمشی ویاک خلیهه

هی عایشه بحبک اذا تبعد شلی بیهاموضوع مطلب : دوستت دارم (م) / احبک(م) / عاشقتم (م) / اموت فیک(س)
جمعه ۱۳٩۱/٥/۱۳ :: ٢:۳۱ ‎ب.ظ :: نويسنده : علیرضا

لک داد ... لک داد ... لک داد ...

لک داد ... لک داد ... لک داد ...

ماکو احلى منه بغداد
لک داد ... لک داد ... لک داد ...

لک داد ... لک داد ... لک داد ...

لک داد ... لک داد ... لک داد ...

صفکة ... صفکة لبغداد..~
لک داد ... لک داد ... لک داد ...
موسیقة اسمها . لک داد .. طیبین اهلها .. لک داد


موسیقة اسمها .لک داد .. طیبین اهلها .. لک داد ~


جنه جنه لک داد ..~
لک داد ... لک داد ... لک داد ..
جنه جنه بغداد..~

لک داد ... لک داد ... لک داد ...

لک داد لک داد شتاکیت لبغداد ..~
لک داد لک داد حنیت لبغداد ..~


لک داد لک داد شتاکیت لبغداد ..~
لک داد لک داد حنیت لبغداد ..~


.@.!.@.

شتاکیت لصحابی .. والناس الحلوین ...~
شتاکیت لحبابی .. لشارع فلسطین ..~

حلوین وزیاده یاهل الکرادة ..~
ارد اشوف انه الناس واتمشة بأبو نواس ..~
لتحیر ولا تدور ماکو احلى من المنصور ..~
هیه الکرخ الحیاة ..~
شارع الامیرات ..~
14 رمضان محله ایام زمان ..~موضوع مطلب : لک داد / محمد الفارس لک داد / حرف s / احبک موت
جمعه ۱۳٩۱/٥/۱۳ :: ٢:۳۱ ‎ب.ظ :: نويسنده : علیرضا
یکشنبه ۱۳٩۱/٥/۸ :: ۱۱:۱٩ ‎ق.ظ :: نويسنده : علیرضا
مرجع کد آهنگ